ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | facebook.com | youtube

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Σκόπελος // Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Στις 29 του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κτίριο Ξενία), θα διενεργηθεί ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος του Δήμου Σκοπέλου:


Τοποθεσία
Άσκηση Δραστηριότητας
Τετραγωνικά Μέτρα
Τιμή Εκκίνησης
ΓΛΥΣΤΕΡΙ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας
285,00
6.000,00€
15,00
ΣΤΑΦΥΛΟΣ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας
485,00
14.000,00€
15,00
ΒΕΛΑΝΙΟ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας
270,00
4.000,00€
15,00
ΜΗΛΙΑ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας
485,00
20.000,00€
15,00
ΜΗΛΙΑ
Τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής
200,00


2.000,00€
ΧΟΒΟΛΟ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ (ΝΤΑΜΑΡΙ)
Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
195,00


500,00€
ΕΛΙΟΣ-Ν. ΚΛΗΜΑ (δεξιά του λιμενοβραχίονα)
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
500,00


500,00€

ΧΟΒΟΛΟ-Ν. ΚΛΗΜΑ (αριστερά του λιμενοβραχίονα)
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
250,00


250,00€
ΕΛΙΟΣ-ΝΕΟ ΚΛΗΜΑ
Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής
50,00


150,00€
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων
60,00
300,00€
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ
Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων & τροχήλατου αυτοκινούμενου ή μη αναψυκτηρίου-καντίνας
90,00
350,00€
15,00
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση συμμετοχής
Β) Φορολογική ενημερότητα.
Γ) Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής του στο Δήμο
Δ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα , για το ποσό που θα είναι ίσο με δέκα τοις εκατό (10%) του  οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζόμενου για ένα έτος μίσθωση, η οποία θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή αυτής, με ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε, όπως ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  του συμμετέχοντος ,ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΣΤ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
Ζ) Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κ/Ξ
Η) Πληρεξούσιο
Θ) Άδεια διαμονής σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Σκοπέλου Αρμόδια Υπάλληλος κ. Κ. Προβιά Διεύθυνση Σκόπελος Τ.Κ. 37003 Τηλέφωνο 2424 3 50116 fax 2424023230.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΓΡΑΦΗ greeklish ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
H efimerida-sporades.blogspot.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από τo blog. Παρακαλούμε τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην συκοφαντούν και να μην γράφονται σε greeklish. Οι διαχειριστές φέρουν ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.